365 đánh giá Esport nền tảng


Trang nhất » Tin Tức » Tin tức » Thông báo - Quyết định

Bài viết
Thông báo ban hành Quyết định phê duyệt kết quả điểm thi tuyển và danh sách dự kiến  thí sinh trúng tuyển viên chức trường CĐVP năm 2023

Thông báo ban hành Quyết định phê duyệt kết quả điểm thi tuyển và danh sách dự kiến thí sinh trúng tuyển viên chức trường CĐVP năm 2023

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Căn cứ Quyết định số 32/2022/QĐ-UBND ngày 27/9/2022 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quy định quản lý, phân cấp tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Vĩnh Phúc; Căn cứ Kế hoạch số 167/KH-CĐVP ngày 06/7/2023 của 365 cá cược Esport về việc tuyển dụng viên chức năm 2023;

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI VÒNG 2

THÔNG BÁO Kết quả thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức 365 cá cược Esport năm 2023

Hội đồng tuyển dụng viên chức 365 cá cược Esport năm 2023 thông báo kết quả điểm thi vòng 2 (môn thi Kiến thức nghiệp vụ chuyên ngành) kỳ thi tuyển viên chức 365 cá cược Esport năm 2023, như sau:

Thông báo triệu tập

THÔNG BÁO TRIỆU TẬP Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển dụng viên chức 365 cá cược Esport năm 2023 (Vòng 2)

Hội đồng tuyển dụng viên chức 365 cá cược Esport năm 2023 thông báo tới tất cả thí sinh đủ điều kiện dự thi kỳ thi tuyển dụng viên chức 365 cá cược Esport năm 2023 (vòng 2), một số nội dung sau:

Thông báo

THÔNG BÁO Nội dung tài liệu thi tuyển viên chức 365 cá cược Esport năm 2023(vòng 2)

Thực hiện Kế hoạch số 167/KH-CĐVP ngày 06/6/2023 về việc thi tuyển viên chức năm 2023. Hội đồng tuyển dụng viên chức 365 cá cược Esport năm 2023, thông báo nội dung, tài liệu ôn thi kỳ thi tuyển viên chức 365 cá cược Esport năm 2023 được đăng tải trên Công thông tin điện tử của trường, địa chỉ website: jacobsmit.com, cụ thể như sau:

Thông báo

THÔNG BÁO Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi (vòng 2), kỳ thi tuyển viên chức 365 cá cược Esport năm 2023

Hội đồng tuyển dụng viên chức 365 cá cược Esport năm 2023 thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tiêu chuẩn dự thi (vòng 2), kỳ thi tuyển viên chức 365 cá cược Esport năm 2023 gồm 08 thí sinh, cụ thể như sau:

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng viên chức trường CĐVP vnăm 2023

365 cá cược Esport thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại nhà trường năm 2023, như sau:

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng Viên chức năm 2021

365 cá cược Esport thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại nhà trường năm 2021, như sau:

Tài liệu thi thăng hạng

Thông báo nội dung, tài liệu ôn thi thăng hạng CDNN giáo viên, giảng viên năm 2020

365 cá cược Esport thông báo tới các CBVC về nội dung, tài liệu ôn thi thăng hạng CDNN giáo viên, giảng viên năm 2020

THÔNG BÁO V/v đăng ký thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp  đối với giảng viên hạng III lên giảng viên hạng II năm 2020

THÔNG BÁO V/v đăng ký thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với giảng viên hạng III lên giảng viên hạng II năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 29/6/2020 của UBND Tỉnh Vĩnh Phúc về việc Thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên, giáo viên năm 2020.

THÔNG BÁO BÁN THANH LÝ 02 CÂY XÀ CỪ

THÔNG BÁO BÁN THANH LÝ 02 CÂY XÀ CỪ

365 cá cược Esport thông báo về việc thanh lý 02 cây xà cừ cụ thể như sau:

Thông báo đi học

THÔNG BÁO Số: 24/TB-CĐVP Về việc cho học sinh sinh viên trở lại trường học tập

Dịch Covid-19 đã cơ bản được kiểm soát trên cả nước nói chung và trên địa bàn Vĩnh Phúc nói riêng. Sau hơn 02 tuần không phát hiện ca nhiễm mới. Trước diễn biến đó, thực hiện sự chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền và UBND tỉnh Vĩnh Phúc, nhằm đảm bảo lịch học tập cho HSSV, đồng thời ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, đảm bảo an toàn về sức khỏe cho CBVC và HSSV. 365 cá cược Esport thông báo như sau:

Thông báo nghỉ học

THÔNG BÁO Số: 22 /TB-CĐVP ngày 28 tháng 02 năm 2020, Về việc tiếp tục cho học sinh, sinh viên nghỉ học tạm thời do dịch cúm vi rút Covid-19

Dịch bệnh viêm phổi do chủng vi rút Corona mới (Covid-19) từ Trung Quốc vẫn đang bùng phát mạnh mẽ ở nhiều nước trên thế giới và có diễn biến ngày càng phức tạp. Nhà trường đã cho HSSV nghỉ học 04 tuần (từ ngày 03/02/2020 đến hết ngày 01/03/2020). Đến nay, tình hình dịch bệnh ở cả nước nói chung và Vĩnh Phúc nói riêng đã cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên, vẫn tiềm ẩn những yếu tố nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Vì vậy, để góp phần ngăn chặn sự lây lan của dịch và đảm bảo an toàn về sức khỏe cho CBVC và HSSV. 365 cá cược Esport thông báo như sau:

THÔNG BÁO Về việc tiếp tục cho học sinh, sinh viên nghỉ học tạm thời  do dịch cúm vi rút Covid-19

THÔNG BÁO Về việc tiếp tục cho học sinh, sinh viên nghỉ học tạm thời do dịch cúm vi rút Covid-19

Dịch bệnh viêm phổi do chủng vi rút Corona mới (Covid-19) từ Trung Quốc vẫn đang bùng phát và có diễn biến ngày càng phức tạp. Nhà trường đã cho HSSV nghỉ học 03 tuần (từ ngày 03/02/2020 đến hết ngày 21/02/2020). Đến nay, tình hình dịch bệnh ở cả nước nói chung và Vĩnh Phúc nói riêng đã cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên, vẫn tiềm ẩn những yếu tố nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Vì vậy, để góp phần ngăn chặn sự lây lan của dịch và đảm bảo an toàn về sức khỏe cho CBVC và HSSV. 365 cá cược Esport thông báo như sau:

Thông báo nghỉ học

THÔNG BÁO Số:15/TB-CĐVP Về việc tiếp tục cho học sinh sinh viên nghỉ học tạm thời do dịch cúm vi rút Covid-19

Dịch bệnh viêm phổi do chủng vi rút Corona mới (Covid-19) từ Trung Quốc vẫn đang bùng phát và có diễn biến ngày càng phức tạp. Nhà trường đã cho HSSV nghỉ học 02 tuần (từ ngày 03/02/2020 đến hết ngày 14/02/2020). Tuy nhiên, đến nay trên cả nước nói chung và địa bàn Vĩnh Phúc nói riêng tiếp tục phát hiện các ca nhiễm mới. Trước tình hình đó, để góp phần ngăn chặn sự lây lan của dịch và đảm bảo an toàn về sức khỏe cho CBVC và HSSV. 365 cá cược Esport thông báo như sau:

Thông báo KHẨN về việc tiếp tục cho sinh viên nghỉ học

Thông báo KHẨN về việc tiếp tục cho sinh viên nghỉ học

Dịch bệnh viêm phổi do chủng vi rút Corona mới (2019-nCoV) từ Trung Quốc vẫn đang bùng phát và có diễn biến ngày càng phức tạp. Nhà trường đã cho HSSV nghỉ học 01tuần (từ ngày 03/02/2020 đến hết ngày 09/02/2020).

Thông báo khẩn về việc nghỉ học

Thông báo khẩn về việc nghỉ học

Gần đây, dịch bệnh viêm phổi do chủng vi rút Corona mới (2019-nCoV) từ Trung Quốc đã bùng phát và có diễn biến phức tạp. Ngày 31/01/2020, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã tuyên bố sự bùng phát chủng 2019-nCoV là “Tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu”. Tại Việt Nam Chính phủ cũng đã có nhiều chỉ thị, văn bản nhằm hạn chế lây lan và đảm bảo sức khỏe cho mọi người dân.

thông báo khẩn

THÔNG BÁO KHẨN v/v rà soát, thống kê các tiêu chuẩn, điều kiện dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với giảng viên

Thực hiện văn bản số 1074/SGDĐT-TCCB ngày 26/8/2019 của Sở Giáo dục Đào tạo Vĩnh Phúc về việc rà soát tiêu chuẩn, điều kiện chức danh nghề nghiệp giáo viên.

DS trúng tuyển

Danh sách trúng tuyển Cao đẳng Vĩnh Phúc đợt 1 - Tuyển sinh 2019

365 cá cược Esport thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 - tuyển sinh năm 2019.

Thông báo danh sách trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức năm 2018

Thông báo danh sách trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức năm 2018

Hội đồng thi tuyển viên chức trường CĐVP thông báo danh sách trúng tuyển viên chức

Thông báo kết quả điểm thi tuyển viên chức năm 2018

Thông báo kết quả điểm thi tuyển viên chức năm 2018

Căn cứ kết quả thi tuyển viên chức ngày 11-12/4/2019, Hội đồng thi tuyển viên chức 365 cá cược Esport năm 2018 thông báo:

THÔNG BÁO  Lịch thi, thời gian biểu Kỳ thi tuyển viên chức năm 2018 365 cá cược Esport

THÔNG BÁO Lịch thi, thời gian biểu Kỳ thi tuyển viên chức năm 2018 365 cá cược Esport

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2018 của 365 cá cược Esport thông báo về thời gian, địa điểm thi tuyển viên chức năm 2018 cụ thể như sau:

Tài liệu ôn thi tuyển viên chức giảng viên

Thông báo tài liệu và đề cương ôn thi tuyển giảng viên năm 2018

Đây là đề cương tham khảo, quá trình ôn thi các thí sinh vận dụng tối đa các kiến thức đã được đào tạo về chuyên ngành dự thi.


1, 2  Trang sau 

Bộ đếm

Đang truy cậpĐang truy cập : 166


Hôm nayHôm nay : 650

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 47305

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4440985

Văn bản chỉ đạo các cấp

Văn bản học tập chính trị
Học chế tín chỉ
Danh sách giảng viên cơ hữu
DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN SINH CAO ĐẲNG 2015
Thông báo tuyển sinh
Chuan dau ra cac nganh
Bo ngoai giao
vinades